Zamów przez telefon 61 285 29 73

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych w Sklepie SawickaObuwie.pl prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „HALINA SAWICKA SKLEP DS” z siedzibą w Poznaniu przy ul. os. Zwycięstwa 13 lok. 38, 61-647 Poznań, REGON 630694383. Podmiot został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7791122469, zwana dalej: Sklep SawickaObuwie.pl.
 2. Sklep SawickaObuwie.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 3. Sklep SawickaObuwie.pl zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep SawickaObuwie.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Sklep SawickaObuwie.pl zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 5. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie SawickaObuwie.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep SawickaObuwie.pl jest niezbędne z uwagi na realizację uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy bądź wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep SawickaObuwie.pl.
 6. Sklep SawickaObuwie.pl prowadzi zbir danych osobowych o nazwie „Klienci SawickaObuwie.pl”, który został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie lub składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie SawickaObuwie.pl.
 7. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w celu realizacji zamówień, jak również przesyłania klientom, którzy wyrazili na to zgodę informacji o produktach i promocjach w Sklepie SawickaObuwie.pl. Dane osobowe mogą być także wykorzystane w razie konieczności dochodzenia przez Sklep SawickaObuwie.pl roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 8. Sklep SawickaObuwie.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 10. Na żądanie Użytkownika Sklep SawickaObuwie.pl udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep SawickaObuwie.pl. W Sklepie SawickaObuwie.pl dane udostępniane są podmiotom realizującym dostawę zamówień.
 12. Sklep SawickaObuwie.pl nie powierza przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.
 13. Sklep SawickaObuwie.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli nie dokonał on zapłaty za zakupiony towar lub swoim zachowaniem bądź działaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 14. Zbiór danych zabezpieczony jest przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie.
 15. Sklep SawickaObuwie.pl używa oraz przechowuje dane informatyczne, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi, w tym również proste pliki tekstowe przesyłane w nagłówku http i zapisywane na dysku końcowym użytkownika (pliki cookies). Przez przekazywanie komunikatu w sieci należy rozumieć wymianę bądź przekazanie wszelkiej informacji między stronami za pośrednictwem usług publicznie dostępnej łączności elektronicznej. Celem przechowywania danych informatycznych jest w szczególności ulepszanie zawartości strony Sklepu SawickaObuwie.pl i dostosowania jej treści oraz zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników (bez personalnej identyfikacji). Przechowywanie tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Użytkownik może określić warunki przechowywania danych informatycznych poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Dołącz do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami oraz promocjami!
Koszyk
Zaloguj

Nie masz jeszcze konta?

Sklep
Lista życzeń
0 items Koszyk
Moje konto